Безконтактни чипове – това са така наречените RFID или пластмасови тагове, намират много широко приложение заради ниската си себестойност, но за съжаление могат много лесно да се копират от всяко ключарско ателие. Тогава се обезмисля контролът на неизрядните обитатели, както и нежелани посетители. Втора съществена слабост поради технологията RFID четеца се изработва от пластмаса, металът би екранирал излъчването на сигнал. Поради това четецът не е вандалоустойчив, не са малко случаите когато само с подръчни средства може да бъде изваден от строя. Не се препоръчва за директен монтаж на алуминиеви или метални дограми заради екраниращия ефект на метала. Единствено при директен монтаж върху пластмасова дограма няма проблем с екраниращия ефект, но си остава проблемът с лесното му копиране.

RFID- 1,50 лева/брой и 0,50 лева за програмиране на един брой.